ผู้เล่นขณะนี้  28 คน
ผู้ถูกแบน 1,214 ID
ตัวละครทั้งหมด  74,029 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  55,436 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน