ผู้เล่นขณะนี้  35 คน
ผู้ถูกแบน 1,214 ID
ตัวละครทั้งหมด  72,425 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  54,509 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน