ผู้เล่นขณะนี้  70 คน
ผู้ถูกแบน 1,156 ID
ตัวละครทั้งหมด  55,993 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  45,432 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน