ผู้เล่นขณะนี้  19 คน
ผู้ถูกแบน 1,212 ID
ตัวละครทั้งหมด  77,445 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  57,100 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน