ผู้เล่นขณะนี้  20 คน
ผู้ถูกแบน 1,149 ID
ตัวละครทั้งหมด  61,901 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  48,479 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน