ผู้เล่นขณะนี้  31 คน
ผู้ถูกแบน 1,109 ID
ตัวละครทั้งหมด  47,916 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  39,621 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน