ผู้เล่นขณะนี้  30 คน
ผู้ถูกแบน 1,216 ID
ตัวละครทั้งหมด  71,557 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  53,946 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน