ผู้เล่นขณะนี้  17 คน
ผู้ถูกแบน 1,218 ID
ตัวละครทั้งหมด  69,364 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  52,646 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน