ผู้เล่นขณะนี้  59 คน
ผู้ถูกแบน 1,214 ID
ตัวละครทั้งหมด  72,216 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  54,401 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน