ผู้เล่นขณะนี้  17 คน
ผู้ถูกแบน 1,109 ID
ตัวละครทั้งหมด  50,685 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  41,892 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน