ผู้เล่นขณะนี้  12 คน
ผู้ถูกแบน 1,212 ID
ตัวละครทั้งหมด  75,954 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  56,210 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน