ผู้เล่นขณะนี้  115 คน
ผู้ถูกแบน 1,109 ID
ตัวละครทั้งหมด  42,895 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  36,272 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน