ผู้เล่นขณะนี้  20 คน
ผู้ถูกแบน 1,186 ID
ตัวละครทั้งหมด  66,402 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  51,012 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน