ไอเท็มขายดี
 กล่องเสี่ยงโชค
 โข่ง บัตร น้ำยา
 แว่น หมวก วิก
 อาวุธโจมตี
 ชุดป้องกัน
 เครื่องประดับ
 ปีกแฟชั่น

แหวนพลังงาน 300
ระยะเวลา :
สำหรับ :
หมวดหมู่ : เครื่องประดับ

   300 พ้อย
แหวนพลังงาน 1500
ระยะเวลา :
สำหรับ :
หมวดหมู่ : เครื่องประดับ

   1500 พ้อย
แหวนพลังงาน 750
ระยะเวลา :
สำหรับ :
หมวดหมู่ : เครื่องประดับ

   750 พ้อย
แหวนคลั่งโจมตี 150
ระยะเวลา :
สำหรับ :
หมวดหมู่ : เครื่องประดับ

   150 พ้อย
แหวนนักฆ่าโจมตี 300
ระยะเวลา :
สำหรับ :
หมวดหมู่ : เครื่องประดับ

   300 พ้อย
แหวนนักฆ่าความแรง 300
ระยะเวลา :
สำหรับ :
หมวดหมู่ : เครื่องประดับ

   300 พ้อย
        
RAN-THAI ONLINE - เซิฟเวอร์แรนไทยเปิดเพื่อทดสอบระบบ EP3 เท่านั้น สนับสนุนให้เล่นเซิฟเวอร์แรนหลัก www.ran.in.th