ผู้เล่นขณะนี้  3 คน
ผู้ถูกแบน 151 ID
ตัวละครทั้งหมด  8,314 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  13,624 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน