ผู้เล่นขณะนี้  0 คน
ผู้ถูกแบน 146 ID
ตัวละครทั้งหมด  15,817 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  18,703 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน