ผู้เล่นขณะนี้  6 คน
ผู้ถูกแบน 1,201 ID
ตัวละครทั้งหมด  78,828 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  58,122 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน