ผู้เล่นขณะนี้  6 คน
ผู้ถูกแบน 145 ID
ตัวละครทั้งหมด  17,441 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  20,335 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน