ผู้เล่นขณะนี้  1 คน
ผู้ถูกแบน 150 ID
ตัวละครทั้งหมด  6,494 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  11,989 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน