ผู้เล่นขณะนี้  3 คน
ผู้ถูกแบน 151 ID
ตัวละครทั้งหมด  7,620 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  12,893 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน