ผู้เล่นขณะนี้  0 คน
ผู้ถูกแบน 1,201 ID
ตัวละครทั้งหมด  79,976 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  58,970 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน