ผู้เล่นขณะนี้  20 คน
ผู้ถูกแบน 146 ID
ตัวละครทั้งหมด  13,899 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  17,371 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน