ผู้เล่นขณะนี้  9 คน
ผู้ถูกแบน 1,201 ID
ตัวละครทั้งหมด  80,944 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  59,839 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน