ผู้เล่นขณะนี้  2 คน
ผู้ถูกแบน 1,198 ID
ตัวละครทั้งหมด  82,004 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  60,974 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน