ผู้เล่นขณะนี้  4 คน
ผู้ถูกแบน 1,198 ID
ตัวละครทั้งหมด  81,411 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  60,355 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน