ผู้เล่นขณะนี้  49 คน
ผู้ถูกแบน 143 ID
ตัวละครทั้งหมด  20,492 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  21,793 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน