ผู้เล่นขณะนี้  10 คน
ผู้ถูกแบน 146 ID
ตัวละครทั้งหมด  15,238 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  18,148 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน