ผู้เล่นขณะนี้  5 คน
ผู้ถูกแบน 148 ID
ตัวละครทั้งหมด  11,718 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  16,009 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน