ผู้เล่นขณะนี้  11 คน
ผู้ถูกแบน 1,210 ID
ตัวละครทั้งหมด  78,399 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  57,795 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน