ไอเท็มขายดี
 กล่องเสี่ยงโชค
 โข่ง บัตร น้ำยา
 แว่น หมวก วิก
 อาวุธโจมตี
 ชุดป้องกัน
 เครื่องประดับ
 ปีกแฟชั่น

หมัดควันดำธรรมดา
ระยะเวลา :
สำหรับ : นักหมัด
หมวดหมู่ : อาวุธโจมตี

   300 พ้อย
หมัดควันดำแสงสีแดง
ระยะเวลา :
สำหรับ : นักหมัด
หมวดหมู่ : อาวุธโจมตี

   300 พ้อย
        
RAN-THAI ONLINE - เซิฟเวอร์แรนไทยเปิดเพื่อทดสอบระบบ EP3 เท่านั้น สนับสนุนให้เล่นเซิฟเวอร์แรนหลัก www.ran.in.th